Nevengeul Leeuwense Waard, foto Jan van der Veen Nevengeul Leeuwense Waard, foto Jan van der Veen
START PROJECTONTWIKKELING PLAN- EN VISIE ECOLOGISCH ADVIES
PROJECTEN
WIE IS JOS RADEMAKERS?
 
 
Bever

 

Korenstraat 3b
5394 LE Oijen

0412 492050
0622 447461
jos@josrademakers.nl

Welkom op de website van Jos Rademakers
Als ontwerpend landschapsecoloog zet ik me in voor natuurontwikkeling. Ik ontwerp en realiseer natuurontwikkelingsprojecten. In het Nederlandse rivierengebied en daarbuiten. In opdracht van overheden, natuurorganisaties en ondernemers.

Natuur in beweging
De (herstel)kracht van de natuur is mijn uitgangspunt van denken. Als ecoloog probeer ik vermogen van de natuur te doorgronden. Als ontwerper zoek ik naar kansen om de natuur te versterken.
Mijn insteek is niet of we schade aan natuur voldoende compenseren, beperken of vermijden. De kernvraag is of we alle kansen ook werkelijk benutten om de natuur in ontwikkeling te brengen.

In beweging voor kwaliteit
Een goed advies ontstaat door de lat hoog leggen. Door samen met de initiatiefnemers én de uitvoerende aannemers te zoeken naar kansen om het meer te bereiken met dezelfde investering. Kwaliteit ontstaat door daarbij te werken vanuit sterke leidende concepten.
Deze motivatie klinkt door in mijn advies- en ontwerpwerk. Het leverde ook de energie bij de bouw van ons CO2-neutralehuis/kantoor.